No Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 001 /07.04.2021 г. към СПЕЦИАЛЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖАНЕ HА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО КАРТИНГ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЛИГА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3А 2021 година

07/04/2021 Admin 0

Във връзка с възникналите дискусии и тълкувания относно формирането на класовете Junior и Senior за сезон 2021, вземайки предвид значителните технически разлики между картовете оборудвани […]