РЕЗУЛТАТИ 2021

Първи кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Хасково – 10-11 април 2021 г.

Втори кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Хасково – 8-9 май 2021 г.

Трети кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Кюстендил – 5-6 юни 2021 г.

Четвърти кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Кюстендил – 9-10 юли 2021 г.

Пети кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Букурещ, Румъния – 11-12 2021 г.*

Шести кръг на Национални Картинг Серии 2021 – Кюстендил – 9-10 юли 2021 г.

*взимат се само резултатите на притежаващите лицензи към БФК-НКС за сезон 2021